Register van (aspirant) Tiny House bewoners

 10.00

 

Je wilt in een Tiny House wonen, maar waar is dat toegestaan? Het is bijna een dagtaak om alle landelijke ontwikkelingen bij te houden. Het register van Tiny House bewoners ontneemt je die taak, je krijgt vanzelf een bericht wanneer er een nieuwe Tiny House woonlocatie in de regio van jouw keuze wordt ontwikkeld. Wanneer gemeenten, woningbouwcorporaties of grondeigenaren op zoek zijn naar Tiny House bewoners kunnen ze bij het register opvragen wie er in de betreffende regio op zoek is naar een woonlocatie.

 

Klik hier voor meer informatie over het doel en de werkwijze van het register.

 

Belangrijk: geef bij de check-out in het notitieveld de volgende informatie op:

 

  1. Of je al in het bezit bent van een Tiny House
  2. Je zoekgebied; in welke provincie(s) (maximaal drie) je in een Tiny House zou willen wonen en op de hoogte gesteld wilt worden over Tiny House woonmogelijkheden.

 

Door dit product te kopen meld je je aan voor het Register van (aspirant) Tiny House bewoners, van Marjolein in het klein. Je geeft daarmee toestemming dat we je gegevens bewaren, uitsluitend voor het doel informatie door te geven over Tiny House woonlocaties. Je geeft ook toestemming om je gegevens te verstrekken aan gemeenten of woningbouwcorporaties wanneer deze een Tiny House woonlocatie beogen te ontwikkelen in jouw zoekgebied. Aan commerciële partijen zoals projectontwikkelaars worden geen persoonsgegevens verstrekt tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.